Uniunea Europeană doreşte introducerea brevetului unic european

Categorii: Diverse,Headline,IMM,Parlament European,Promovare

7928453750_347f6f41e2_z.jpg

Societăţile comerciale sau persoanele fizice îşi pot proteja invenţiile pe întreg teritoriul UE, plătind o taxă de 680 de Euro

Uniunea Europeană se pregăteşte pentru introducerea brevetului unic european. Astfel, introducerea brevetului unitar permite orcărei societăţi comerciale sau persoane fizice să-şi protejeze invenţiile pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Decizia introducerii brevetului unic european apare după o îndelungă dezbatere europeană, demarată în anul 2000.

În prezent societăţile comerciale sau persoanele fizice care doresc să-şi protejeze invenţiile o pot face prin oficiile naţionale ale Statelor Membre la costuri extrem de ridicate. De exemplu, costul total de validare pentru un brevet care să fie valabil pe întreg teritoriul UE se situează, potrivit estimărilor, între 22 000 și 26 000 euro. Astfel, potrivit datelor actuale, cifrele înregistrate la nivel UE demonstrează că societățile comerciale au cheltuit anual, între 205 și 230 de milioane de euro cu traducerile, validările și onorariile plătite profesioniștilor.

„Introducerea unui brevet unic european, valabil în toate statele Uniunii Europene are două consecinţe majore: pe de-o parte sistemul brevetării se simplifică profund. Cei care vor dori să-şi breveteze invenţiile vor beneficia de o reducere cu 80% a poverii administrative. Pe de altă parte, o altă consecinţă, deloc neglijabilă se referă la reducerea costurilor de brevetare de la 26.000 euro la 680 de euro pentru un brevet valabil pe întreg teritoriul Uniunii Europene”, declară europarlamentarul PDL, Petru Luhan.

Introducerea brevetului unic european ar coincide şi cu instituirea unui sistem european unic de soluționare a litigiilor în materie de brevete.

„Actuala propunere reprezintă cel mai important și concret progres pe calea materializării acestei inițiative îndelung așteptate. Vorbim pentru prima dată de un sistem de securitatea juridică a brevetelor europene, atât de necesar în Europa”, mai spune Petru Luhan.

Pentru funcţionarea sistemului de brevetare unitară la nivelul UE, Comisia Europeană propune un parteneriat între OEB și oficiile centrale naționale din domeniul proprietății industriale. Totodată, CE precizează că drepturile care decurg dintr-un brevet european cu efect unitar trebuie să respecte pe deplin drepturile conferite de tratate și de dreptul Uniunii.

INFORMAŢII UTILE (istoricul brevetului european)

Din 2000 până în prezent, Uniunea Europeană a încercat, fără succes, să adopte un sistem de brevet unitar la nivel european (denumit brevet comunitar înaintea intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona), care să poată coexista cu brevetele naționale emise de oficiile naționale de brevete ale statelor membre (SM) și cu brevetele europene eliberate în temeiul Convenției brevetului european (CBE) de către Oficiul European de Brevete (OEB).

Din cauza dificultăților insurmontabile întâmpinate în încercarea de a se ajunge la un acord unanim în cadrul Consiliului cu privire la regimul lingvistic aplicabil, negocierile s-au încheiat, de mai multe ori, cu un eșec. La sfârșitul anului 2010, formațiunea Competitivitate a Consiliului a declarat imposibilă instituirea unei protecții unitare prin brevet în întreaga Uniune Europeană într-un termen rezonabil sau într-un viitor previzibil.

În urma acestei declarații, 12 state membre au solicitat Comisiei să prezinte o propunere de autorizare a cooperării consolidate în domeniul protecției unitare prin brevet cu scopul de a putea progresa în acest domeniu foarte important. La 10 martie 2011, în urma aprobării de către Parlamentul European, Consiliul Competitivitate a adoptat decizia de autorizare a instituirii protecției unitare prin brevet pe teritoriile celor 25 de state membre participante. La 19 martie 2011, PE a aprobat inițierea cooperării consolidate. Trei săptămâni mai târziu, la 13 aprilie a.c., Comisia a prezentat un pachet de două propuneri legislative care, dacă va fi adoptat, ar permite oricărei societăți comerciale sau oricărei persoane fizice să-și protejeze invențiile prin intermediul unui brevet unic european, care să fie valabil în 25 de state membre.

Be Sociable, Share!

Lasă un răspuns

*