Rubrica lui Petru Luhan în revista Business Women: …şi femeile poartă cravată! Pentru, Nu împotriva femeilor

Categorii: Diverse

Cu ocazia zilei Internaţionale a Femeii, 8 martie, în Parlamentul European s-au organizat o serie de evenimente care au pus în discuţie modalităţi de prevenire a violenţei împotriva femeii. Egalitatea de gen este una din valorile principale ale Parlamentului European. Prin Tratatul de la Lisabona, care permite extinderea competenţelor UE în domeniul dreptului legal, putem crea o cultură juridică eficientă pentru combaterea formelor de agresiune împotriva femeilor. Trebuie instaurate de urgenţă baze de date comune care să permită monitorizarea plângerilor, să asigure victimelor asistenţă juridică gratuită, cât şi sprijin medical specializat.

de Petru Luhan, Europarlamentar

Violenţa împotriva femeilor este o formă de discriminare care afectează una din trei femei din Uniunea Europeană şi care costă Uniunea peste 228 de miliarde de euro, fiind un obstacol în participarea economică, socială, politică şi culturală a femeii. Potrivit unui studiu condus de Agenţia Europeană pentru Drepturile Fundamentale (FRA) la cerinţa Parlamentului European, 75% din femeile în poziţii de conducere au fost victimele hărţuirii sexuale.

Din cauza unei lacune în sistemul legislativ în ceea ce priveşte o abordare coerentă privind egalitatea de gen, Parlamentul European a iniţiat un raport cu recomandări către Comisia Europeană şi Consiliu (A7 – 0075/2014). Statele membre ar trebui astfel să conceapă programe de informare în colaborare cu ONG-uri şi asociaţii specializate şi să înfiinţeze, acolo unde nu există, sau să sporească eficienţa instanţelor cu competenţe specifice pentru cazurile de violenţă de gen. De asemenea, Parlamentul European recomandă statelor să aplice legislaţii naţionale care incriminează toate formele de violenţă împotriva femeilor. Comisia Europeană urmează să propună un plan de acţiune şi o directivă care să contribuie semnificativ la combaterea violenţei de gen, aceasta necesitând o strategie europeană cuprinzătoare şi multidisciplinară imediată.

Deocamdată, Convenţia de la Istanbul este cel mai amplu instrument juridic împotriva violenţei asupra femeilor, care a fost deschis spre semnare de către Consiliul Europei în aprilie 2011 şi care a fost aprobat de 26 de state şi rectificat de alte 5 state. Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Sănătăţii române au avizat Convenţia abia în luna ianuarie a acestui an. Nu mai putem accepta acest ritm lent în luarea deciziilor care, dacă ar fi tratate la timp, ar putea îmbunătăţi vieţile cetăţenilor români. Ca europarlamentar, susţin toate demersurile pentru asigurarea egalităţii de gen la nivel legislativ, însă fără o aplicare practică a instrumentelor deja disponibile vom continua să ne luptăm fără muniţie.

Violenţa împotriva femeilor este o consecinţă a relaţiilor istoric inegale între bărbaţi şi femei. Doresc să cred că discrepanţele de gen nu mai sunt o problemă în secolul 21, cel puţin în Europa, însă faptele atestă opusul. Sunt sigur că femeile pot purta cravată la fel de bine ca orice alt bărbat, şi o să mă lupt în continuare să mă asigur că acest drept va fi respectat pe deplin.

Articol publicat integral în revista Business Woman

Be Sociable, Share!

Lasă un răspuns

*