Raportor/Raportor de aviz al Comisiei pentru Dezvoltare Regionala pentru urmatoarele teme:

Rapoartele Comisiei REGI:

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/reportsCom.do?language=RO&body=REGI

Studii ale Parlamentului European:

Regulamente financiare:

Propuneri de modificare a regulamentelor financiare:

* Pentru accesarea documentelor pdf aveţi nevoie de Adobe Reader sau Foxit Reader. Pentru fişierele .pps aveţi nevoie de PowerPoint Viewer sau MS Office / Open Office.

Lasă un răspuns

*