Europarlamentarul Petru Luhan: România va putea beneficia de fonduri europene substanțiale pentru infrastructură în următoarea alocare bugetară

Categorii: Headline

Marți, 14 decembrie, la Strasbourg, Parlamentul European a votat în favoarea raportului realizat de europarlamentarul PPE/PDL Petru Luhan, cu privire la „Realizarea unei adevărate coeziuni teritoriale, sociale și economice în UE – o condiție sine qua non a competitivității globale”.

Criterii de alocare favorabile pentru țara noastră

Impactul acestui raport pentru țara noastră înseamnă criterii de alocare a fondurilor europene care să ne avantajeze, fiind un stat nou aderat cu o putere economică mai redusă comparativ cu celelalte state membre.

În prezent, pentru perioada 2007-2013, Romania beneficiază de finanțare europeană  în valoare de aproximativ 21 de miliarde de euro, din fondurile de dezvoltare regională. La nivel european exista voci ce doresc schimbarea criteriului actual de eligibilitate a regiunilor pentru această politică, și anume PIB, lucru ce ar dezavantaja serios țara noastră după 2013. România are un PIB pe cap de locuitor de numai 45% din media europeană și un lucru deosebit de important este faptul că raportul europarlamentarului român, în forma aprobată de Parlamentul European, se opune clar acestei schimbări a criteriilor de eligibilitate.

Investiții substanțiale pentru infrastructura după 2013

Mizând pe faptul că România, alături de alte noi state membre, au infrastructuri deficitare, raportul menționează nevoia de dezvoltarea a infrastructurilor de orice tip și necesitatea continuării sprijinului UE acordat investițiilor în acest domeniu după anul 2013. Dacă în prezent țară noastră beneficiază de aproximativ 4,5 miliarde de euro pentru dezvoltarea infrastructurii, în principal cea de transport, în următoarea perioadă de programare 2014-2020 se prevăd investiții cel puțin la fel de consistente.

Se menționează în raport necesitatea elaborării de proiecte mari, cu impact major asupra dezvoltării regiunilor. Un exemplu pentru țara noastră îl constituie dezvoltarea infrastructurii de transport, în special a autostrăzilor. Acest lucru va oferi un grad ridicat de accesibilitate regiunii respective, va atrage investiții directe, va crea locuri de munca și va duce la prosperitate.

O importanță deosebită trebuie acordată continuării investițiilor, cel puțin la nivelul valoric actual, în infrastructura de orice tip, respectiv de transport, IT&C, socială, educațională, de cercetare-dezvoltare, de mediu, care vor permite realizarea unui nivel adecvat de accesibilitate pentru toți cetățenii europeni și le vor oferi acestora șanse egale de dezvoltare. Trebuie să sprijinim proiectele mari, cu impact major la nivel național și european, care vor genera creștere economică, vor crea locuri de muncă și vor asigura o dezvoltare durabilă a regiunilor.” a declarat Petru Luhan.

Alocarea fondurilor în funcție de specificitatea regiunilor

Raportul mai prevede ca banii să fie alocați în funcție de specificitatea zonelor. Dacă țara noastră are posibilitatea să se dezvolte în anumite sectoare specifice atunci politicile vor fi structurate în așa fel încât nevoile regiunilor să fie satisfăcute și astfel să se genereze valoare adăugată imediată. Raportul recomandă încurajarea aplicării principiului descentralizării până la nivelul autorităților locale, în vederea îmbunătățirii absorbției fondurilor europene.

Reducerea decalajelor economice între statele membre ale UE

Uniunea Europeană nu va putea fi cu adevărat competitivă la nivel global dacă nu sunt eliminate aceste diferențe dintre țările sau regiunile dezvoltate și cele mai sărace. Astfel, dacă în cea mai dezvoltată regiune (Londra, UK) PIB-ul pe cap de locuitor este de 334.2% din media UE-27, în cea mai săracă regiune (Severozapaden, Bulgaria) acest indicator este de numai 26%, adică de aproximativ 13 ori mai mic. Romania nu stă deloc bine la acest capitol, regiunea Nord-est din România ocupând locul 270 din 271, cu 27% din media UE-27.

“Votul de astăzi al Parlamentului European a înlăturat riscul de mărire al diferențelor de dezvoltare față de statele din Vest. Nu putem avea două Europe: una puternic dezvoltată economic, cu priorități proprii de dezvoltare, și o Europă a țărilor sărace, fără infrastructură și departe de standardele occidentale. Pentru a fi cu adevărat puternică la nivel global, Uniunea Europeană va trebui să își găsească echilibrul interior, reducând diferențele de dezvoltare dintre statele membre”, a declarat Petru Luhan.

Competitivitatea Uniunii Europene pe plan global

Raportul menționează că pentru prima dată Uniunea Europeană trebuie să privească peste granițele sale și să dezvolte domeniile strategice pentru a deveni mai puternică.

Având în vedere că fondurile comunitare reprezintă principalul suport financiar în realizarea obiectivelor de dezvoltare la nivel regional si local, raportul aduce în plus elemente ce urmăresc creșterea rezultatelor generate de acestea.

“Am menționat în raport și alte modalități de maximizare a rezultatelor politicii de coeziune în vederea creșterii competitivității economice, cum ar fi necesitatea continuării simplificării procedurilor de utilizare a fondurilor europene, asigurarea flexibilității acestora, necesitatea formulării unei propuneri concrete din partea Comisiei in ceea ce privește utilizarea parteneriatului public privat și acordarea unei atenții deosebite rolului important pe care îl au IMM-urile în promovarea creșterii economice, crearea de locuri de munca și prosperitatea regiunilor”, a mai declarat europarlamentarul român.

Acest raport se înscrie în seria eforturilor depuse de către Parlamentul European pentru conturarea viitoarei politici de coeziune și regionale a Uniunii Europene după 2013 și s-a bucurat de larga susținere și apreciere a deputaților europeni și a domnului Johannes Hahn, comisarul însărcinat cu politica regională, ce a luat parte la dezbaterea din plenul Parlamentului European.

Be Sociable, Share!

Lasă un răspuns

*