Petru Luhan: Achizițiile publice si PPP (Parteneriat Public Privat) – Soluții pentru investiții în Romania și UE

Categorii: Headline

 Parlamentul European a adoptat astăzi cu o mare majoritate raportul referitor la viitorul achizițiilor publice, raport ce reprezintă un pas deosebit de important în simplificarea și modernizarea legislației europene în domeniu

Achizițiile publice în Uniunea Europeană reprezintă un segment strategic al pieței unice europene și în același timp un element cheie pentru îndeplinirea obiectivelor de creștere economica. În nenumărate cazuri, beneficiari sau autorități contractante au invocat normele privind achizițiile publice ca unul dintre factorii ce au determinat gradul scăzut de absorbție al fondurilor europene.

Timpul necesar finalizării procesului de achiziție publică, precum și unele acțiuni în justiție, sub forma unor proceduri de apel îndelungate, care sunt adesea blocate de diferiți operatori economici au condus în numeroase cazuri la pierderea finanțării europene.

Rezoluția Parlamentului European, votată astăzi cu majoritate de voturi, recomandă aplicarea unor versiuni accelerate ale procedurilor de atribuire, în special în cazul proiectelor publice majore, iar autoritățile locale si regionale trebuie să fie încurajate să aplice aceste proceduri pentru a nu periclita soarta proiectelor.

“Consider că simplificarea procedurilor va contribui la o alocare mai rapidă a fondurilor, la rate mai mari de absorbție, creșterea eficienței utilizării fondurilor și reducerea erorilor. Trebuie să găsim un echilibru între dorința de simplificare a procedurilor și necesitatea de a asigura o concurență loială în ceea ce privește contractele publice și obținerea rezultatelor optime” a declarat europarlamentarul Petru Luhan, raportorul de aviz din partea PPE pe această temă.

Acesta a cerut Comisiei să acorde o importanță mai mare autorităților locale și regionale. Acestea sunt unii din cei mai importanți cumpărători din Europa, având deci un rol esențial în aplicarea normelor de atribuire a contractelor de achiziții publice. Potrivit lui Petru Luhan “Autoritățile locale si regionale trebuie să beneficieze de mai multa atenție si trebuie să fie incluse în procesul de revizuire a normelor UE de achiziții publice, proces care ar trebui să le ofere o autonomie sporită.”

Un alt element pe care europarlamentarul român a reușit sa îl introducă în acest raport îl reprezintă îndepărtarea obstacolelor pentru parteneriatele de tip public-privat (PPP). In opinia acestuia “Parteneriatele public private sunt vitale pentru ca Uniunea Europeană să poată realiza investițiile necesare în anumite domenii, cum ar fi infrastructura și sectorul serviciilor. Trebuie să asiguram norme aplicabile achizițiilor publice și fondurilor structurale si să stabilim un cadru coerent pentru PPP. Aceste parteneriate reprezintă o soluție fiabilă pentru finanțarea investițiilor atât în țara noastră cât și în întreaga Uniune Europeană, în special în această perioadă în care criza economică a exercitat o presiune deosebită asupra bugetelor naționale.”

O atenție deosebită este acordată IMM-urilor care reprezintă coloana vertebrală a economiei UE, având un potențial uriaș în ceea ce privește crearea de noi locuri de muncă, creșterea și inovarea.

“Sunt necesare măsuri legislative la nivelul UE, cum ar fi simplificarea formalităților și a cerințelor administrative pentru IMM-uri, proporționarea criteriilor de selecție a ofertanților cu caracteristicile fiecărui contract, reducerea garanțiilor de participare, implementarea codului bunelor practici și acordarea de preferințe producătorilor europeni. Aceste masuri trebuie să garanteze că autoritățile contractante valorifică la maxim potențialul economic și inovator al IMM-urilor în cursul procedurilor de achiziții. Acestea trebuie încurajate să participe la achizițiile publice realizate de autoritățile locale și regionale si consider că este benefic ca licitațiile să fie optimizate în vederea participării și asigurării egalității de șanse pentru acestea, mai ales în cadrul etapei de selecție unde s-a dovedit că apar cele mai mari obstacole în calea participării lor la licitațiile publice” a declarat europarlamentarul român Petru Luhan.

Imagini video gasiti accesind link-ul:  

ftp://epavradioget:mo12SSB@ftpeps01.europarl.eu.int/epavradio/mep/luhan

Be Sociable, Share!

Lasă un răspuns

*